Dnes je sobota, 16.decembra 2017 - 08:01:33

Meniny má Albína SK

Financie

Dokumenty na stiahnutie

  Plnenie rozpočtu - I. polrok 2012
  Zmena rozpočtu obce na rok 2012 - II. úprava
  Návrh zmeny rozpočtu 2. úprava 2013 príjmy
  Návrh zmeny rozpočtu 2. úprava 2013 výdavky
  Plánované investície
  Plnenie rozpočtu - za I.polrok 2009
  Plnenie rozpočtu 2012
  Plnenie rozpočtu 2012 - výdavky
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2013
  Plnenie rozpočtu obce Vinica k 30.6.2011
  Plnenie rozpočtu obce za rok 2011
  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2007
  Plnenie rozpočtu za rok 2009
  Plnenie rozpočtu za rok 2010
  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011
  Poznámky k záverečnému účtu 2009
  Poznámky k záverečnému účtu 2010
  Poznámky k záverečnému účtu za rok 2007
  Poznámky k záverečnému účtu za rok 2008
  Poznámky konsolidovanej účtovnej uzávierky 2009
  Programovy rozpočet na roky 2009-2011
  Programový rozpočet na roky 2011-2013
  Rozpočet na rok 2007
  Rozpočet na rok 2008
  Rozpočet na rok 2009
  Rozpočet na rok 2010
  Rozpočet návrh zmeny 3. úprava 2013 - príjmy
  Rozpočet návrh zmeny 3. úprava 2013 - výdavky
  Rozpočet obce na rok 2013
  Rozpočet obce Vinica na rok 2012
  Schválený rozpočet 2014 - príjmy a výdavky
  Schválený záverečný účet 2013
  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2011
  Úprava rozpočtu 2013 - príjmy
  Úprava rozpočtu 2013 - výdavky
  Viacročný rozpočet
  Viacročný rozpočet 2014,2015,2016
  Výročná správa obce Vinica za rok 2010
  Výročná správa za rok 2011
  Zásady hospodárenia a zoznam majetku na prenájom
  Zásady hospodárenia s majetkom obce Vinica od 1.1.2012
  Záverečný účet obce Vinica 2012
  Záverečný účet obce Vinica za rok 2010
  Záverečný účet obce Vinica za rok 2011
  Záverečný účet za rok 2007
  Záverečný účet za rok 2008
  Záverečný účet za rok 2009
  Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.09.2007
  Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.11.2007
  Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.12.2007
  Zmena rozpočtu na rok 2007 k 15.06.2007
  Zmena rozpočtu na rok 2008 k 01.07.2008
  Zmena rozpočtu na rok 2008 k 01.12.2008
  Zmena rozpočtu na rok 2008 k 15.02.2008
  Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.05.2009
  Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.08.2009
  Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.12.2009
  Zmena rozpočtu na rok 2009 k 30.06.2009
  Zmena rozpočtu na rok 2010 k 01.06.2010
  Zmena rozpočtu na rok 2012
  Zmena rozpočtu obce na rok 2010 - II.
  Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - I. úprava
  Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - II. úprava
  Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - III. úprava
  Zmena rozpočtu obce Vinica na rok 2011 - IV. úprava
  Zmena rozpočtu obce Vinica na rok 2012 - I. úprava
  Plnenie rozpoctu - I. polrok 2010.doc
  Plnenie_rozpoctu_2010.doc
  VZN_o_prevadzkovani_cisticky_odpadovych_vod.rtf