Dnes je štvrtok, 23.novembra 2017 - 02:50:09

Meniny má Klement SK

NŐSZIROM – Klub žien

Adresa sídla:
NŐSZIROM – Klub žien vo Vinici
Cesta Slobody 466
991 28 Vinica

Dátum vzniku: 23.03.2005

Zakladajúci členovia:
ATLASZOVÁ Sylvia
DEÁKOVÁ Mária
NAGYOVÁ Gabriela
NAGYOVÁ Terézia
PETREZSÉL Ilona
REFKOVÁ Mária
SIKETOVÁ Estera
SLEZÁKOVÁ Margaréta
TÓTHOVÁ Helena
VOLKOVICSOVÁ Gabriela

Predsedníctvo OZ:
Predseda: TÓTHOVÁ Helena
Podpredseda: SIKETOVÁ Estera
Pokladník: DEÁKOVÁ Mária do 31.12.2007, NAGYOVÁ Mária od 01.01.2008
Kult. Referent: ATLASZOVÁ Sylvia, NAGYOVÁ Terézia, PETREZSÉL Ilona
Športový referent: NAGYOVÁ Gabriela
Čestný predseda OZ: MARINYEC Peter

Počet členov v r. 2005: 31

Ciele OZ:

Organizovanie skupinových, motivačných a aktivizačných činnosti v rámci kultúry, vzdelávania a športu
Nadväzovanie družobných vzťahov doma i v zahraničí
Zachovanie tradícií občanov v obci
Rozvíjanie medziľudských vzťahov
Propagovanie vidieckého turizmu v obci

Akcie: