Dnes je sobota, 16.decembra 2017 - 07:58:11

Meniny má Albína SK

Knižnica

Adresa : 991 28 Vinica, Pivničná cesta č.687
Telefón: 047/4891127
Vedúca : Vandová Zuzana

Otváracia doba:
utorok-piatok 9.00-17.00 hod
nedeľa 13.00-17.00 hod.


Obecná knižnica vo Vinici funguje od roku 1969. Zo začiatku knižnica mala 1200 knižničných jednotiek a 60 čitateľov bolo zaevidovaných. Počas svojej existencie prešla rôznymi, najmä priestorovými zmenami. V súčasnosti sa knižnica nachádza v areáli
materskej školy v prostrednom pavilóne.
Obecná knižnica je kultúrnym, vzdelávacím a informačným centrom. Jej služby
využívajú čitatelia nielen z Vinice, ale aj z okolitých obcí.

Knižnica v súčasnosti buduje svoj knižničný fond v slovenskom i maďarskom jazyku
na nasledovných úsekoch:
- úsek krásnej literatúry pre dospelých
- úsek odbornej i náučnej literatúry
- úsek literatúry pre deti a mládež
- úsek príručnej knižnice

Odborná pracovníčka v knižnici vykonáva nasledovné knižničné služby:
- absenčné výpožičky
- prezenčné výpožičky
- poskytovanie bibliografických a faktografických informácií
- telefonická informačná služba
- medziknižničná výpožičná služba
- rezervovacia služba

Iná odborná činnosť knižnice:
- denná štatistika
- práca s katalógmi
- individuálna práca s čitateľmi
- upomínanie čitateľov
- oprava poškodených kníh
- akvizícia knižničného fondu
- práca s vyradenými knihami
- ochrana knižničného fondu

Kolektívne podujatia v knižnici:
- literárne stretnutia v spolupráci s M.O. CSEMADOK
- rôzne podujatia pre žiakov Základnej školy B. Balassiho
- hodiny literárnej výchovy
- hodiny slovenského jazyka
- novinársky krúžok
- literárny krúžok
- informačná výchova
- rozprávkové odpoludnia pre škôlkárov miestnej škôlky

Do obecnej knižnice dochádzajú nasledovné periodiká:
Új Szó, Vasárnap, Itthon, Kürtös, Záhradkár,Praktická slovenka, Opus .

Knižnica má ročne približne 600 zaevidovaných čitateľov.
Knižničný fond obsahuje 19 914 zväzkov knižničných jednotiek.

V obecnej knižnici je zabezpečená internetová služba zadarmo pre dospelých
i pre mládež na dvoch počítačoch.