Dnes je sobota, 24.júna 2017 - 03:52:05

Meniny má Ján SK

  Informácie

Magyarnándor község önkormányzata

Képviselő-testülete


Program hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja obce Vinica na roky 2016 - 2026


Investícia do vašej budúcnosti

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica


Svetový deň zeme

Dňa 1.Apríla 2017 sobota


Povinné zverejňovanie informácií

INFORMÁCIE (zákon č. 211/2000 Z. z.)


Úradná tabula
System : 09.09.2014


História obce

V strede bývalej Hontianskej župy, medzi Balažskými Ďarmotami a Šahami, pod kopcami blízskymi k Ipľu leží obec Vinica. Terajšiu obec tvoria bývalé osídlenia: , Stredný, Horný Nek...


1 2 3 4 5 6 nasledujúca >>