Dnes je sobota, 22.júla 2017 - 06:45:41

Meniny má Magdaléna SK
Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text Theme Slider Text

Aktuális információk

22.06.2017 Magyarnándor község önkormányzata
Képviselő-testülete
08.06.2017 Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Vinica na roky 2016 - 2026
08.06.2017 Investícia do vašej budúcnosti
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica
20.03.2017 Svetový deň zeme
Dňa 1.Apríla 2017 sobota
13.04.2015 Povinné zverejňovanie informácií
INFORMÁCIE (zákon č. 211/2000 Z. z.)